Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

ul. Łagiewniki 3, 80-847 Gdańsk

Telefon:
58 301-31-79

Fax:
58 305 65 18

Adres e-mail:
info@wsse.edu.pl

Adres www:
www.wsse.edu.pl

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Informacje o Uczelni

Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą wpisaną do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 53. Prowadzi kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych  na następujących kierunkach i specjalnościach:
 • zarządzanie
  zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  zarządzanie informatyczne,
  zarządzanie logistyką,
  zarządzanie transportem i spedycją

 • pedagogika
  pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową,
  pedagogika opiekuńczo wychowawcza z socjoterapią,
  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką,
  wczesna edukacja z logopedią,
  edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
  pedagogika autyzmu,
  pedagogika paliatywna

Misją Szkoły jest „Nauka w warunkach partnerstwa”. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz tytuł zawodowy licencjata uprawniający go do wykonywania zawodu oraz do kontynuacji nauki na studiach magisterskich.

Obecnie WSSE w Gdańsku kształci 530 studentów, zatrudniając 35 pracowników naukowych. Kadrę naukową stanowią starannie dobrani nauczyciele akademiccy, głównie z Uniwersytetu Gdańskiego a także praktycy gospodarczy.

Atutami Szkoły są: ugruntowana pozycja na rynku, wysoka jakość procesu dydaktycznego, potwierdzona przez Państwową Komisję Akredytacyjną a także nowe specjalności na rynku usług dydaktycznych: zarządzanie informatyczne oraz pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką.
Szkoła wydaje periodyk „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej W Gdańsku”.
 
Działaniom uczelni przyświeca hasło:
"NAUKA W WARUNKACH PARTNERSTWA"

 


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec