Tu jesteś: Start Aktualnosci Nowość na UMCS

Nowość na UMCS

Wtorek, 29 Maj 2018, 08:33

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stworzył unikatowy kierunek studiów: „Intercultural communication in education and the workplace” (tł. Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy).







Współczesne społeczeństwa nie mogą istnieć bez edukacji międzykulturowej – systematyczne obcowanie z różnorodnością społeczno-kulturową kreuje osoby otwarte, tolerancyjne i konkurencyjne na rynku pracy. W tym procesie konieczne jest jednak pozyskanie umiejętności komunikowania się i negocjacji pomiędzy kulturami.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stworzył unikatowy kierunek studiów: „Intercultural communication in education and the workplace” (tł. Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy). Tegoroczna nowość UMCS to 2-letnie anglojęzyczne studia II stopnia, na których przygotowano aż 25 bezpłatnych miejsc dla kandydatów.

Kierunek ten jest wyjątkowy w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju – żaden inny uniwersytet ani uczelnia niepubliczna nie prowadzą anglojęzycznych studiów poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją międzykulturową w odniesieniu do edukacji i rynku pracy.

Warto podkreślić, że studia mają międzynarodowy charakter nie tylko w sferze kształcenia, ale także środowiska studenckiego. Kierunek „Intercultural communication in education and the workplace” skierowany jest zarówno do studentów polskich pragnących studiować w języku angielskim w otoczeniu międzykulturowym, jak i do cudzoziemców zainteresowanych studiami drugiego stopnia w języku angielskim.

Kandydacie! Jeśli jesteś żądny wszechstronnej wiedzy, nastawiony na rozwój i udoskonalenie umiejętności językowych oraz interesujesz się tematyką wielokulturowości – oto znalazłeś idealną ścieżkę edukacji. Jeśli chcesz sprawnie funkcjonować w wielokulturowym środowisku pracy oraz zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności międzykulturowe – ten kierunek jest właśnie dla ciebie.

Nowość oferowana przez UMCS promuje kompetencje ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie pluralistycznym, otwartym na inne kultury. Kształcąc się na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, poznasz problematykę dotyczącą mniejszości narodowych i etnicznych oraz zgłębisz komunikację niewerbalną w perspektywie międzykulturowej. Podczas studiów skupisz się także na poprawie praktycznych umiejętności lingwistycznych w zakresie języka angielskiego i drugiego języka obcego. Kwalifikacje te są niezwykle ważne i pożądane na międzynarodowym rynku pracy oraz niezbędne w karierze zawodowej, ale także w życiu codziennym.

W toku studiów zapoznasz się szczegółowo z modułem kulturoznawczym. Przedmioty takie jak: antropologia kulturowa, kompetencje międzykulturowe, warsztaty umiejętności międzykulturowych czy praca i edukacja w środowisku wielokulturowym pozwolą ci zdobyć wiedzę dotyczącą zróżnicowania świata, problemów wielokulturowości w dobie globalnej migracji zarobkowej i edukacyjnej oraz niezbędne kompetencje i umiejętności międzykulturowe. To nie wszystko! Jeśli interesujesz się kinematografią, z pewnością ucieszy cię fakt, że podczas studiów zgłębisz tematykę różnorodności międzynarodowej w filmie. Zapoznasz się także z językami w Europie i na świecie oraz psychologią kontaktów międzykulturowych.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną i życzliwą kadrę naukowo-dydaktyczną: kulturoznawców, antropologów i lingwistów specjalizujących się w badaniach międzykulturowych z Instytutu Kulturoznawstwa, Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Po ukończeniu studiów – jako absolwent – będziesz mógł podjąć pracę m.in. w międzynarodowych firmach zatrudniających anglojęzyczny personel oraz obsługujących zagranicznych klientów, w instytucjach kultury i oświatowych promujących wielokulturowość, w mediach czy biurach karier. Brzmi nieźle, prawda?

Czekamy na ciebie – już dziś uzyskaj szczegółowe informacje pod mailem intercom@umcs.pl oraz studyinenglish@umcs.pl Zachęcamy do zapoznania się z opisem kierunku i zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie: www.irk.umcs.pl


************************

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa Uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Uczelnia stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi. Dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestuje w infrastrukturę oraz modernizację istniejących obiektów. UMCS może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie – Instytutem Informatyki.

UMCS wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, m.in. Centrum Kultury Fizycznej, „Chatka Żaka” i Inkubator Medialno-Artystyczny.







« poprzedni | powrót do spisu | następny »

 

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec