Tu jesteś: Start Aktualnosci Dlaczego warto zostać DOKTOREM

Dlaczego warto zostać DOKTOREM

Środa, 17 Styczeń 2018, 09:34

Z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w ostatnich kilkunastu latach lawinowo rósł popyt na studia doktoranckie, także pedagogiczne. Sprzyjają temu m.in. zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie awansów nauczycielskich. Tytuł doktora już wkrótce da pedagogom możliwość uzyskania wyższego stopnia zawodowego.

Skorzystają także studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która otrzymała ostatnio kolejne uprawnienia doktorskie – do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
GUS wyliczył, że w okresie 2001-2014 liczba osób na studiach doktoranckich w naszym kraju wzrosła o niemal 60 proc. Jak wytłumaczyć ten boom? Zdaniem ekspertów, tytuł magistra stał się już powszechny, a uzyskanie stopnia doktorskiego nobilituje, kojarzy się z większym prestiżem i daje możliwość większych zarobków.

Większemu zainteresowaniu studiami doktoranckimi w zakresie nauk pedagogicznych sprzyjają też zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie awansów nauczycieli, a także propozycja nowych zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów.

Według założeń MEN do obecnych stopni awansu zawodowego nauczycieli ma zostać dopisany kolejny – nauczyciel specjalista. Nauczyciel dyplomowany będzie mógł go uzyskać m.in. po obronie doktoratu. Zwiększy to szanse na dalszy rozwój naukowy pedagogów, bo jak zauważają w MEN – obecny stopień awansu zawodowego nauczycieli już się wyczerpał.
Zmiany zapowiadane przez MEN mają również na nowo określić zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów.

Dotychczas stypendia na studiach III stopnia wynosiły, jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, od 900 do 2 tys. zł miesięcznie. Nie wszyscy doktoranci mogli jednak z nich skorzystać. Nowe założenia mają spowodować, że dostęp do świadczeń uzyskają wszyscy doktoranci, a wysokość stypendium ma wynieść co najmniej 110 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na zmianie przepisów skorzystają również studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zagłębiowska uczelnia otrzymała ostatnio kolejne uprawnienia doktorskie - do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

- Przyznanie kolejnych uprawnień akademickich Wydziałowi Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej to efekt zaangażowania i twórczej pracy pracowników Wydziału, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonej działalności naukowej - podkreśla prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wydział Nauk Stosowanych WSB posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Seminarium doktorskie umożliwiające przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika jest skierowane w szczególności do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, przedstawicieli systemu oświatowego, administracji publicznej, placówek i instytucji resocjalizacji, prewencji i profilaktyki społecznej, wolontariuszy, organizatorów edukacji ustawicznej, instytucji sądownictwa, funkcjonariuszy służb mundurowych.

- Pozycja naukowa Wydziału Nauk Stosowanych WSB jest m.in. efektem realizowanych w ostatnich latach wielu grantów i projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu Grupy Wyszehradzkiej, Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna i Programu Horyzont 2020 - podkreśla prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu.

Siłą programu kształcenia na studiach doktoranckich organizowanych przez Wydział Nauk Stosowanych WSB jest indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz realizacja programu studiów elastycznie dostosowywanego do zainteresowań i potrzeb doktorantów. Doktoranci już od etapu rekrutacji mają bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi, z którymi mogą skonsultować swoje zainteresowania naukowe. Współpraca z nimi zapewnia indywidualne podejście, bezpośrednią wymianę poglądów i doskonalenie kompetencji każdego doktoranta. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że zajęcia w ramach seminarium doktorskiego odbywają się raz w miesiącu, co pozwala doktorantom łączyć pracę naukową z zawodową.

« poprzedni | powrót do spisu | następny »

 

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec