Tu jesteś: Start Aktualnosci DSW z uprawnieniami habilitacyjnymi

DSW z uprawnieniami habilitacyjnymi

Sobota, 09 Styczeń 2010, 15:02

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - jako jedyny niepubliczny ośrodek naukowy w Polsce - uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

- Uzyskanie pełnych praw akademickich jest ogromnym sukcesem naukowym dla Uczelni. Dolnośląska Szkoła Wyższa dołączyła do grona trzech niepublicznych uczelni w kraju posiadających uprawnienia habilitacyjne. Uprawnienia dają nam prawo do: prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich), habilitowania, a także występowania z wnioskami o tytuł profesora, czyli o najwyższy tytuł naukowy, jaki można osiągnąć – mówi prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dziekan WNP DSW.

Wydział Nauk Pedagogicznych jest - z jedenastoma państwowymi - dwunastą jednostką (uczelnie publiczne) w Polsce posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Uprawnienia habilitacyjne przyznała - po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Oceniano kadrę naukową, działalność naukowo-badawczą Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, jego osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr i osiągnięcia naukowe wykładowców oraz bazę badawczą jednostki.

Zgodnie z ustawą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej sześć osób posiadających tytuł naukowy profesora, reprezentujących dziedzinę nauki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienia. – Zatrudniamy ośmiu profesorów z dziedziny pedagogika, szesnastu doktorów habilitowanych i aż czterdziestu czterech doktorów. Do grona wykładowców należą najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie pedagogiki w kraju, m.in. prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. zw. dr hab. Mieczysław Malewski, prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa, prof. zw. dr hab. Józef Kargul, prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk, czy prof. dr hab. Antoni Smołalski - dodaje prof. Nowak-Dziemianowicz.Dolnośląska Szkoła Wyższa powstała w 1997 roku. W 2005 roku otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. W DSW studiuje ponad 8500 studentów. Mury uczelni opuściło ponad 12 tys. absolwentów. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów: I stopnia na 10 kierunkach (pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, filozofia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa), studiów I stopnia inżynierskich na 2 kierunkach (geodezja i kartografia, nawigacja), oraz II stopnia na 4 kierunkach (magisterskich: pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe), 51 specjalnościach studiów podyplomowych oraz studia MBA. Dolnośląska Szkoła Wyższa współpracuje z ponad 60 uczelniami w Europie i USA i prowadzi studia w języku angielskim. Jest też często odwiedzanym przez studentów z programu ERASMUS ośrodkiem naukowym w Polsce. W DSW pracuje doświadczona ponad 200-osobowa kadra naukowa (w tym 165 wykładowców zatrudnionych na pierwszych etatach). Uczelnia posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną (16 tys. m2), bibliotekę (ponad 50 tys. woluminów; 3. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych) oraz Wydawnictwo Naukowe.

« poprzedni | powrót do spisu | następny »

 

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec